Kategorijos

UAB „BALDAI1“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Baldai1“ gerbia jūsų privatumą

UAB „Baldai1“ (toliau „Mes“) gerbia Jūsų privatumą ir yra įsipareigojusi tvarkyti Jūsų asmens duomenis aukšto saugumo lygiu ir vadovaudamasi galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais ES/EEE. Šioje Privatumo politikoje aprašome, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, jei esate mūsų klientas arba mūsų svetainės lankytojas. Jei turite klausimų apie privatumo apsaugą, visada maloniai kviečiame susisiekti su mumis. Mūsų ir mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys pateikiami toliau esančioje skiltyje „Kontaktinė informacija“.

 

„Baldai1“ yra kontrolierius

Mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojai, todėl esame atsakingi už tai, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisingai ir pagal galiojančius teisės aktus ES/EEE. Prekiaujame kelių skirtingų prekių ženklų produktais per kelias skirtingas svetaines. Esame šiose svetainėse surinktų asmens duomenų valdytojas:

 

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys

Informacija apie tai, iš kur renkame Jūsų asmens duomenis, kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais ketiname juos tvarkyti, atitinkamos tvarkymo veiklos teisinį pagrindą ir taikomus saugojimo terminus, nurodome toliau esančioje lentelėje. Jūs neprivalote dalintis savo asmens duomenimis su mumis. Tačiau jei nuspręsite nesidalinti su mumis jokiais asmens duomenimis, negalėsime Jums parduoti ar pristatyti produktų, siųsti su rinkodara susijusios informacijos ar kitaip bendrauti su Jumis siekdami teikti savo paslaugas.

Duomenys, susiję su mūsų klientais

Iš kur mes renkame asmens duomenis Asmens duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
Iš Jūsų Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti asmeniniai duomenys, kuriuos Jūs pasirenkate bendrinti su mūsų klientų aptarnavimo komanda Teikti klientų aptarnavimo paslaugą Tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso teikti klientų aptarnavimo paslaugą (teisėtas interesas) Kol mums to reikia Jūsų užsakymui įvykdyti.
Iš Jūsų Vardas, el. pašto adresas, techniniai duomenys, pvz., IP adresas, unikalus įrenginio ID, naršyklė, kiti slapukų ar panašių sekimo technologijų duomenys, elgsena internete, pvz., kokius produktus įsigijote Atlikti lankytojų elgesio internete analizę, suasmeninti rinkodarą Tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso prekiauti mūsų produktais ir paslaugomis (teisėtas interesas) Kol raštu pateiksite prašymą nebegauti rinkodaros pranešimų arba jei buvote neaktyvus dvejus metus
Iš Jūsų Asmens duomenys, kuriuos pateikėte atsiliepime, pvz., vardas ir pavardė Pasidalinti atsiliepimais apie mūsų produktus ir paslaugas su kitais klientais ir tobulinti mūsų produktų pasiūlymus Apdorojimas yra būtinas dėl mūsų teisėto intereso dalintis atsiliepimais ir pritaikyti produktus pagal tokias apžvalgas Tris metus
Iš Jūsų Vardas, pavardė, el. pašto adresas, informacija apie Jūsų pirkimą ir produkto naudojimą Administruoti grąžinimus Sutarties vykdymas Tol, kol turite teisę grąžinti prekę pagal mūsų garantijos sąlygas arba įstatymus.
Iš Jūsų Vardas, el. pašto adresas, informacija apie pirkinius Vykdyti teisinius reikalavimus, pvz., atitikti teisės aktus dėl grąžinimų, apskaitos, mokesčių ir produktų saugos Apdorojimas yra būtinas, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų Tiek, kiek to reikalauja įstatymas
Iš Jūsų Vardas, el. pašto adresas, informacija apie pirkinius Apsaugoti mūsų teisėtus interesus, pvz., neatsiskaitymo už užsakymą/paslaugą atveju Tvarkyti būtina siekiant mūsų teisėto intereso apsaugoti savo teisėtus interesus, pvz., gauti mokėjimą Tol, kol tai būtina mūsų teisiniams interesams apsaugoti.

 

Mūsų kanalai socialinėje medijoje

Mes tvarkome asmens duomenis, pasiekiamus per mūsų socialinės žiniasklaidos kanalus, siekdami reklamuoti mus ir mūsų produktus bei bendrauti su esamais ir potencialiais klientais bei partneriais. Tvarkymas būtinas dėl mūsų teisėto intereso prekiauti savo produktais bei bendrauti su esamais klientais, potencialiais klientais ir partneriais (teisėtas interesas). Asmens duomenys tvarkomi tol, kol to reikia tvarkymo tikslams įgyvendinti. Informacijos apie tai, kaip platformos tvarko asmens duomenis, susijusius su Jūsų apsilankymu mūsų paskyrose socialinės žiniasklaidos kanaluose, tokiuose kaip Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn rasite atitinkamos platformos Privatumo politikoje.

 

Su kuo dalinames jūsų asmens duomenimis?

Mes neatskleidžiame asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę arba pasiekti tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Situacijos, kai Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, yra išvardytos žemiau esančioje lentelėje.

Trečia šalis Trečiosios šalies atskleidimo priežasti Asmens duomenys atskleisti
Kitos mūsų įmonių grupės įmonės Asmens duomenis gali tekti atskleisti kitoms mūsų grupės įmonėms, nes pagrindinės funkcijos, tokios kaip analizė, rinkodara ir finansai, yra valdomos bendrai įmonių grupėje, kuriai priklausome. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas
Tiekėjai ir partneriai Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tiekėjams ir (arba) partneriams, jei tiekėjams ir (arba) partneriams Jūsų asmens duomenų reikia, kad jie įvykdytų savo įsipareigojimus mums, pvz., debesijos paslaugų teikėjams. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas
Valdžios institucijos Asmens duomenys gali būti atskleisti institucijoms, kai to reikia mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas
Verslo perleidimo situacija Jei ketiname perduoti visą ar dalį savo verslo, asmens duomenys gali būti atskleisti potencialiam pirkėjui. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, užsakymo informacija

 

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Valdytojas tvarko šių kategorijų Vartotojų ir Pirkėjų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) šiais tikslais:

  Vartotojo registracija ir autentifikacija Internetinėje parduotuvėje:

 • Vardas, pavardė, el. paštas ir slaptažodis, taip pat Vartotojo autentifikavimo ir profilio duomenys, gauti iš trečiųjų šalių (pvz., iš „Meta Platforms, Inc.“, „Google LLC“ ir panašių asmenų), atsižvelgiant į Vartotojo instrukcijas ir pasirinkimą;
 • Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:

 • „Meta Platforms, Inc.“ Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia
 • „Google, LLC.“ Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia
 •  

  Jūsų teisės

  Toliau pateikiama duomenų subjekto teisių pagal BDAR santrauka.


  Teisė atšaukti savo sutikimą

  Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos apačioje nurodyta kontaktine informacija.


  Prieigos teisė

  Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir asmens duomenų tvarkymo kopiją, įskaitant informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų gavėjų kategorijas, saugojimo laiką bei Jūsų teises, susijusias su duomenų tvarkymu, automatizuoto sprendimų priėmimo galimybe, informaciją apie tinkamas apsaugos priemones, susijusias su Jūsų asmens duomenų perdavimu į ES/EEE nepriklausančias šalis ir, jei asmens duomenys nebuvo renkami iš Jūsų, iš kur Jūsų duomenys buvo gauti.


  Teisė į ištaisymą

  Jei asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome apie Jus, yra netikslūs, neišsamūs arba pasenę, turite teisę prašyti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištaisytume ar papildytume tokius asmens duomenis.


  Teisė būti pamirštam

  Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti nepagrįstai nedelsiant tada, kai asmens duomenys tampa nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių jie buvo tvarkomi, Jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo Jūsų duomenis tvarkyti, Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba Jūsų duomenis tvarkėme remiantis teisėtu interesu, kaip teisiniu pagrindu, ir mes negalime nurodyti galutinių duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, kai tvarkymas nevyksta siekiant nustatyti, įgyvendinti, arba ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.


  Teisė prieštarauti

  Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu kaip teisiniu pagrindu. Be to, Jūs visada turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tada mes nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nebent galėsime pateikti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusveria Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas atliekamas siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.


  Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

  Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai manote, kad asmens duomenys yra neteisingi ir laukiate mūsų patikrinimo dėl asmens duomenų tikslumo, duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs, užuot ištrynę asmens duomenis, norite apriboti tvarkymą, mums nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, bet Jums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti arba, kai nesutikote su duomenų tvarkymu remiantis teisėtu interesu ir Jūs laukiate patikrinimo, ar mūsų teisėtos priežastys nusveria Jūsų priežastis.


  Teisė į duomenų perkeliamumą

  Kai asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte, yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir remiantis Jūsų sutikimu arba sutartimi su Jumis kaip teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir/arba prašyti, kad asmens duomenys būtų perduodami kitam duomenų valdytojui.


  Teisė pateikti skundus

  Jūs turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai https://vdai.lrv.lt/, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.


  Slapukai

  Naudojame slapukus ir kitas panašias sekimo technologijas, kad padarytume mūsų svetaines funkcionalias, įjungiant tam tikras funkcijas padedančias patobulinti svetainę ir siųsti labiau suasmenintus rinkodaros pranešimus. Mes naudojame slapukus pagal šią Privatumo politiką ir mūsų slapukų politiką, žr. nuorodą į slapukų politiką.

   

  Šios politikos pakeitimai

  Pasiliekame teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Pasikeitus šiai Privatumo politikai, pakeistą Privatumo politiką paskelbsime svetainėje www.baldai1.lt su informacija apie tai, kada pakeitimai įsigalios. Be to, mes taip pat galime pranešti apie pakeitimus kitomis priemonėmis.

   

  Kontaktinė informacija

  Nedvejodami susisiekite su mumis, jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal šią Privatumo politiką ar taikomus teisės aktus.

    • Baldai1 UAB
    • Įmonės kodas 302935803
    • PVM mokėtojo kodas LT100007347713
    • Plungės g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva
    • El. paštas - [email protected]
    • Duomenų apsaugos pareigūnas - [email protected]